چهارشنبه 26 مهر 1391 @ 03:24

قصاب خانه

در زمان سلطان محمود می کشتند که شیعه است

زمان شاه سلیمان می کشتند که سنی است

زمان ناصرالدین شاه می کشتند که بابی است

زمان محمد علی شاه می کشتند که مشروطه طلب است

زمان رضا خان می کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است

زمان پسرش می کشتند که خراب کار است

امروز توی دهن اش می زنند که منافق است و

فردا وارونه بر خرش می نشانند و شمع آجین اش می کنند که لا مذهب است.

اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض نمی شود :

در آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است

حالا در اسرائیل می کشند که طرفدار فلسطینی ها است

عرب ها می کشند که جاسوس صهیونیست ها است

صهیونیست ها می کشند که فاشیست است

فاشیست ها می کشند که کمونیست است

کمونیست ها می کشند که آنارشیست است

روس ها می کشند که پدر سوخته از چین حمایت می کند

چینی ها می کشند که حرام زاده سنگ روس ها را به سینه می زند


و می کشند و می کشند و می کشند...


و چه قصاب خانه ای است این دنیای بشریت...


دوست داشتم کمی از سلانه و شورانگیزو استاد علیزاده بنویسم. عکسی که لازم داشتم با این سرعت اینترنت رویا شد. گرچه گالری سال های پیش موسیقی هرمس از قدیم سنگین بود .هر چند برای من در اینجا که علی الظاهر زیر پونز نقشه به سر می برم همین هم غنیمتی است شایسته ی هزاران رکعت نماز شکر .پس همین بی پایان ارادتم نثار ایشان در اینجا به یادگار بماند تا آن زمان که بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر. هرچند که در این روزگار مقاومتی امیدی به روزگار چون شکر هم نداریم. دلم کنسرت بداهه نوازی سلانه یا شورانگیز علیزاده می خواهد .زیاااااااااد.دلم برای در آستانه ات شدیدا تنگ شده . کاش فرصتی برای کمی تنهایی با کتاب هایم پیدا کنم. اینجا هم که کلی نوشته بودم .گاهی پشیمانی چندان بی فایده هم نیست. در هر صورت در یک چشم بهم زدن پاک شدند. عمر آن چند خط به 2 روز هم نکشید. شاید جایی دیگر بی نام تر رها تر بی مرز تر متولد شدند.