شنبه 11 خرداد 1387 @ 14:08

کهنه داستان فروش اینترنتی بلیط

متاسفانه با وجود تجربه های نا موفق  گذشته فروش اینترنتی بلیط کنسرت محمد رضا شجریان بار دیگر شاهد اختلال در روند فروش بلیط کنسرت هستیم.

زمان آن رسیده تا تیم برگزاری کنسرت و در راس آن محمد رضا شجریان پیش از اعلام فروش اینترنتی بلیط به فکر تقویت فنی سایت فروش باشند . تغییر چند باره تاریخ و نحوه فروش بلیط جز دلزدگی و رخوت چیزی را به هنردوستان ایرانی تقدیم نمی کند و در این میان ساعت ها وقت و انرژی کاربران به هدر می رود .

کم کم عذرخواهی نیز به شیوه ای ناکارامد تبدیل می شود و آنچه در خاطره ها ثبت  و در تاریخ ماندگار می شود عدم توجه مدیران برگزاری و شخص استاد آواز ایران به مخاطبان موسیقی ایرانی خواهد بود.

استفاده از اینترنت به عنوان راهی مطمئن و کم دردسر تنها زمانی مورد تایید است که زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات از طریق اینترنت فراهم باشد نکته ای که هنور پس از گذشت سال ها و چندین تجربه نا موفق از سوی برگزار کنندگان کنسرت های آقای شجریان نادیده گرفته می شود .