چهارشنبه 24 مرداد 1386 @ 00:00

اثری دیگر با صدای روانشاد سید خلیل عالی نژاد

در ادامه معرفی آثار منتشر نشده مرحوم سید خلیل عالی نژاد تنبور مست اثر دیگری را به شما تقدیم می کند . علی هو را در قسمت دانلود دریافت نمایید .

تنبور مست در آینده اقدام به معرفی آثاری از دیگر نوازندگان برجسته ساز آیینی تنبور خواهد کرد . امید که در شناسایی هرچه بیشتر این ساز کهن کشورمان قدمی هرچند کوتاه برداشته باشد .