X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
دوشنبه 10 بهمن 1384 @ 04:11

زخم

دوستان:

انسان وقتی یک جمله از یک نویسنده بزرگ میخواند شاید سالها بعد مفهوم آنرا درک کند .مثل این جمله از صادق هدایت که

 پس از سالها امشب به مفهومش رسیدم .

در زندگی زخم هایی هست که روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد .

امیدوارم هرگز به مفهوم این جمله پی نبرید .بیش از این قادر به نوشتن نیستم .