شنبه 12 اردیبهشت 1394 @ 15:18

عاشق به دوبازی در قلعه گشاتم

به یاد استاد عالی نژاد در روزی که مدح علی لطف ویژه ای دارد گوشه ای هنرنمایی ایشان  تقدیم به شما

اواز مدح علی با تکنوازی جاودانه تنبور و صدای سید خلیل عالی نژاد