پنج‌شنبه 14 اسفند 1393 @ 18:24

موسیقی در محاق

کاریکاتور از روزنامه شرق