جمعه 29 فروردین 1393 @ 03:18

صد سال تنهایی به پایان رسید

در دنیا انسان های تاثیر گذار که نام شان تا همیشه در حوزه فعالیت شان جاودانه خواهد ماند کم نبوده اند. یکی از نام هایی که در حوزه ادبیات به واسطه خلق رمان و داستان های کوتاه در حافظه تاریخی مردم جهان ثبت شد گابریل گارسیا مارکز بود.نویسنده ای که با خلق رمان صد سال تنهایی شاهکاری بی بدیل را برای ادبیات جهان به یادگار نهاد  . جهان امروز یکی از نوابغ ادبی خود را از دست داد.تاثیر گذارترین نویسنده آمریکای جنوبی که بسیاری سال ها با آثارش زندگی کرده اند.امیدوارم مردم ایران از مطالعه آثار ایشان محروم نمانند.