شنبه 5 آذر 1390 @ 03:10

♂=♀

امروز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در سراسر جهان زنان به اشکال مختلف با خشونت دست به گریبان هستند. در غرب که با وجود قوانین بعضا مناسب و عادلانه تا حدودی از حقوق زنان پاسداری می شود اما در کنار آن هنوز هم زنان اصلی ترین قربانیان خشونت هستند . اما این وضعیت در آسیا و آفریقا بخصوص در اکثر جوامع اسلامی با وجود قوانین تبعیض آمیز نمود بیشتری پیدا کرده است. اینجا در کشور ما نیز شرایط همچنان شرم آور و اسف بار است. زنان قربانیان اصلی جامعه مرد سالار و مذهبی ما به شمار می روند .به یاد داشته باشیم که ایران ما رتبه 125 در میان بهترین کشور های جهان  برای زنان را داراست . برای اطلاعات بیشتر کافی است چند دقیقه با دقت  اینجا را مطالعه کنیم تا به عمق فاجعه پی ببریم.

به امید روزی که تمامی ما به دور از مذهب و  با محوریت انسانیت هر روز را 25 نوامبر بدانیم و با خشونت علیه زنان سرزمین مان مبارزه کنیم .