شنبه 10 اردیبهشت 1390 @ 15:43

وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

ستیغ و صخره و دریا و هامون                   

ارس، زاینده رود، اروند، کارون

وطن یعنی بلندای دماوند                        

شکیبا، دل در آتش، پای در بند

وطن یعنی شکوه اشترانکوه                   

به دریای گهر استاده نستوه

وطن یعنی سهند صخره پیکر                   

ستیغ سینه در سنگ تمندر

وطن یعنی وطن استان به استان            

خراسان، سیستان، سمنان، لرستان

کویر لوت، کرمان، یزد، ساری                   

سپاهان، هگمتانه، بختیاری

طبس، بوشهر، کردستان، مریوان              

دو آذربایجان، ایلام، گیلان

سنندج، فارس، خوزستان و تهران             

بلوچستان و هرمزگان و زنجان

وطن یعنی سرای ترک با پارس                 

وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

وطن یعنی همه نیک و بهنجار                   

چه پندار و چه گفتار و چه کردار

وطن یعنی به دشمن راه بستن                

به اوج آریو برزن نشستن

وطن یعنی دو دست از جان کشیدن           

به تنگشتان و دشتستان رسیدن

زمین شستن ز استبداد و از کین              

به خون گرم در گرمابه ی فین

وطن یعنی گذشته، حال، فردا                   

تمام سهم یک ملت ز دنیا

وطن یعنی چه آباد و چه ویران                    

وطن یعنی همین جا، یعنی ایران               


امروز روز ملی خلیج فارس است. از انگشت شمار روزهای ملی و افتخار امیز تقویم رسمی کشورمان . به احترامش کلاه از سر بر می آوریم و به چنین روزی می بالیم.


***

با سپاس فراوان از آقای علیرضا شجاع پور که بخش هایی از شعر زیبایش را در این نوشتار به امانت گرفتم. این شعر را به صورت کامل در اینجا مطالعه نمایید.