سه‌شنبه 30 آذر 1389 @ 23:59

یلدا

یارب ...

ما را و مرا از این پریشانی

این تیرگی شب زمستانی

یلدای بلند نابسامانی

برهان و تن فسرده را جان ده 

جانی به روان پاک ایران ده 

 

 *** 

 

یلدا تان خجسته ٬ روزگارتان بسامان