سه‌شنبه 30 شهریور 1389 @ 18:55

یادی از پرویز مشکاتیان

امروز نخستین سالروز درگذشت استاد پرویز مشکاتیان است. هنرمندی صاحب سبک و تاثیرگذار در موسیقی ایران که جای خالی اش در جامعه هنری ما هرگز پر نخواهد شد. پس از گذشت یک سال همچنان از دست دادن پرویز مشکاتیان را باور ندارم . خالق رویایی ترین آثار موسیقی ایران پس از انقلاب زنده است و روح لطیفش در جامعه جاری خواهد ماند .

یاد و خاطره اش جاودانه.