یکشنبه 14 شهریور 1389 @ 15:25

سطر برجسته ربنای شجریان

 ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین 

 

پروردگارا! پیمانه‌ی شکیبایی و استقامت بر ما بریز؛ و قدم‌های ما را ثابت بدار؛ و ما را بر جمعیت کافران پیروز بگردان 

 

فرازی از دعای ربنا که با صدای استاد شجریان نمود بیشتری دارد...