شنبه 30 مرداد 1389 @ 04:48

سه عکس و اشاره ای به روزگار بی عدالت

این پست کاملا بی ارتباط به موسیقی است. فقط ۳ عکس زیر را ببینید و فکر کنید کجای کاریم .  

 

گرچه با تاخیر اما از سویدای جان به مصدق آزاده درود می فرستم.  

  

 

 ahmad shamlu.jpg

 

 عکس بالا سنگ قبر تخریب شده احمد شاملو شاعر آزادی و بامداد خسته ادبیات ایران 

 

 

shaban bi mokh.jpg 

 

عکس فوق سنگ قبر شعبان جعفری ( بی مخ )  ضمن طلب آرامش برای فردوسی بزرگ 

 

 

hooshang golshiri.jpg 

 

و آخرین عکس ٬ سنگ قبر تخریب شده هوشنگ گلشیری نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه و نگارنده ی رمان کوتاه شازده احتجاب