دوشنبه 28 تیر 1389 @ 01:04

دایه دایه گفتنی که به خاطره ها پیوست

یکی پس از دیگری اساتید موسیقی ایران در سکوت و بی توجهی از میان ما می روند . امروز قرعه به نام رضا سقایی افتاد .  اسطوره موسیقی لرستان درگذشت . موسیقی و هنر لرستان وامدار رضا سقایی است . هنرمندی که خاطرات پیر و جوان و مرد و زن سرزمین لرستان با او پیوندی ناگسستنی دارد .  

نگارنده درگذشت این هنرمند شاخص و تاثیر گذار موسیقی لرستان را به جامعه هنری کشور هم زبانان عزیز و خانواده ی ایشان تسلیت عرض کرده و به احترامش کلام کوتاه و گوش جان به صدای جاودانه اش می دهد. 

یادو خاطره ی سبزش را به دل جاودانه میداریم .