یکشنبه 10 آبان 1388 @ 02:03

به یادشان هستیم

۱ـ ۴۰ روز از درگذشت پرویز مشکاتیان گذشت و او هم مانند دیگر بزرگان موسیقی ایران به خاطره ها پیوست . ۴۰ روزی که پر بود از تسلیت و بزرگداشت و افسوس . عده ای هم به یاد استاد به فکر برگزاری کنسرت افتاده اند و ... . اما مشکاتیان هم مانند تجویدی و یاحقی و دیگران رفت و این واقعیت تلخی است که هرگز آنرا درک نکرده ایم . ای کاش در کنار بزرگداشت خاطره مشکاتیان ها به فکر ارج نهادن به زحمات اساتیدی باشیم که هنوز با ما هستند . پایور ها هنوز زنده اند . 

 

۲  ـ  رضا سقایی نامی جاودان در موسیقی لرستان دارد . مردی که در بستر بیماری است و مدت هاست که از صدای سحرانگیزش نوایی به گوش نمی رسد . او هم هنوز در میان ماست .  

 

به یادشان هستیم .