یکشنبه 6 اردیبهشت 1388 @ 12:36

مقام بایه بایه با اجرای سید امرالله شاه ابراهیمی

بایه بایه از مقام های قدیمی تنبور است که  از حال و هوای شادی برخوردار است .این آهنگ در مراسم و اعیاد ملی و مذهبی با تنبور و یا سرنا اجرا می گردد. 

این مقام را با هنرنمایی سید امر الله شاه ابراهیمی در قسمت دانلود دریافت نمایید .