شنبه 10 اسفند 1387 @ 15:07

یا ذات حسین ( ساقی چلانه ) با صدای سید خلیل عالی نژاد

ساقی چلانه یکی از کلام های زیبای یارسان را با صدای سید خلیل عالی نژاد در قسمت دانلود دریافت نمایید . امید که رضایت خاطر همراهان گرامی را فراهم کند .