سه‌شنبه 12 شهریور 1387 @ 20:51

بامداد خسته ٬ خسته تر از پیش در تاراج اموالش

به گزارش ایسنا سیاوش شاملو از تجدید مزایده اموال شاملو شاعر برجسته ایرانی خبر داد .  این مزایده به در خواست آیدا همسر احمد شاملو ۱۶ شهریور ماه برگزار می شود .  

بی کفایتی مسئولان فرهنگی ایران سبب شد بار دیگر شاهد تاراج بخشی از هویت فرهنگی سرزمین مان باشیم. بی شک نام احمد شاملو به عنوان سطر برجسته ای از تاریخ ادبیات این سرزمین در یاد و خاطره ایرانیان ثبت شده است و حراج اموال شاملو چیزی جز حراج فرهنگ و هنر  نیست. بازماندگان خلف و نا خلف بامداد ادبیات ایران اینک هریک به منافع خویش می اندیشند و آنچه در آینده در برابر دیدگان فرزندان ما خواهد بود نامی مبهم ازشاعری تاثیر گذار در ادبیات معاصر ایران خواهد بود و دیدگان پرسشگر آنان چیزی جز چند کتاب و دفتر شعر نخواهند یافت . 

جفا به  بامداد خسته ادبیات ما تنها در دوران حیات وی خلاصه نشد و حتی پس از مرگش سنگ قبر وی تنها سپری بود که جسم بی جانش را از ضربه های پتک جهالت محفوظ داشته است. حال همان جهالت در لباسی نو و در قالب دوستانش به نبرد با وی کمر بسته و در این میان متولیان فرهنگی کشوربا سکوتی مرگبار به تماشای حراج بخشی از فرهنگ ما نشسته اند .  

تاریخ گواه روشنی بر جاودانگی شاملو خواهد بود و خاطره اش تا جاودان جاویدان به نیکی در تکرار ادوار  داوری خواهد شد .