دوشنبه 24 دی 1386 @ 01:58

ادای احترام به مرحوم جعفر شهیدی

خبر در گذشت سید جعفر شهیدی جامعه ادبی ایران را داغدار کرد .

دفتر پربار زندگی این استاد گرانقدر سرشار از افتخاراتی است که هر یک به تنهایی کافی است تا امروز را به احترامش در سوگ بنشینیم.

 

 

 پیکر سیدجعفر شهیدی، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 26 دی ماه از مقابل موسسه لغت نامه دهخدا به سمت دانشگاه تهران تشییع می شود.

تنبور مست در گذشت این استاد گرانقدر فرهنگ و ادب سرزمین مان را به جامعه ادبی ایران  و خانواده ی ایشان تسلیت عرض می کند.

 

***

عکس از روزنامه اعتماد