جمعه 16 شهریور 1386 @ 11:04

علیزاده . آرام و پرشور

دومین شب از اجرای گروه هم آوایان به سرپرستی حسین علیزاده در حالی برگزار شد که شاهد اتفاقی مبارک در خانواده موسیقی ملی بودیم .  محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان در کنار هم در تالار حضور یافتند و تا پایان برنامه دوشادوش هم به هنرنمایی علیزاده و هم راهانش گوش سپردند . بداهه نوازی های دل نواز علیزاده بار دیگر ما را بر نکته یاد آور شد که می توان بدور از هیاهو و جنجال تنها به موسیقی اندیشید و بسیاری را بدون تبلیغات خیره کننده به سالن های موسیقی کشاند .

صدای زیبای افسانه رثایی چیزی جز تاسف را نصیب شنوندگان نمی کرد .صدایی که در حجاب خوانندگان مرد گروه پنهان ماند و هر از گاهی که مجال خود نمایی می یافت دل هر صاحب ذوقی را بدست می آورد .

علیزاده در کنسرت موفق خود ثابت کرد که می توان ایده ال ماند بدون به چالش کشیدن سایر هنرمندان . بی شک جامعه داور منصفی برای ارزش اخلاق و هنر موسیقیدانان خواهد بود .