سه‌شنبه 22 خرداد 1386 @ 01:38

یا ذات حسین با صدای روانشاد سید خلیل عالی نژاد

کنار غسلان که هستی نیازی به نوازنده و خواننده نیست . آب برایت کلام میخواند . مقام میزند . نه نیازی به چشم داری و نه گوش . دل بده . می شنوی ....

یا ذات حسین ساقی چلانه

جاگه التجای خویش و بیگانه

***

سومین هدیه تنبور مست تقدیم به شما .