دوشنبه 3 اردیبهشت 1386 @ 00:31

سخنی با برادران وزیر

طی روز های گذشته یکی از هفته نامه های چاپ کشورمان که دیدگاه ها و نظریات جالب توجه شان سالهاست خار چشم معاندان و اسلام ستیزان داخلی است در مطلب کوتاهی به مخالفت با کلاس های آواز محمد رضا شجریان پرداخته است و با ادبیات متدینانه خود  وزیر ارشاد را مورد خطاب قرار داده و خواستار برخورد با این روند شده است . نویسندگان این نشریه ضمن فراموش کردن این واقعیت که اکنون در آستانه دهه سوم انقلاب به سر می بریم و به ناچار باید نظریات و دیدگاه های خود را به روز کنیم تا همزمان و همراه جامعه گام برداریم نسبت به هنرجویان دختر استاد آواز ایران انتقاد کرده اند .

 ای کاش این عزیزان مانند سایردوستان در آینده به این نتیجه نرسند که با ساخت فیلمی و بابه سخره گرفتن عقاید امروزی شان به درامدی درخور دست یابند .

***

نکته دیگر اینکه رئیس گروه موسیقی دانشگاه تهران طی مصاحبه ای بسیاری از دوستداران و کارشناسان موسیقی را به ادامه تحصیل در رشته خود ترغیب کرد . ایشان با اعلام عدم تعهد دانشگاه در ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان موسیقی  از هم اکنون با موسیقی دانان برجسته آینده ی ایران اتمام حجت کردند . وی با پشنهاد جالب توجهی افزود: هنرمند فارغ التحصیل باید در مرحله اول خودش را تحمیل کند . 

امید است که روند نامگذاری سال ها ادامه یابد تا بازار ساخت سمفونی های سفارشی داغ بماند شاید در صورت پیشی گرفتن از بعضی از اساتیدشان بتوانند با ساخت چند قطعه موسیقی هزینه های جاری خود را تامین کنند .