X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
چهارشنبه 7 دی 1384 @ 16:23

دیدار استاد محمد رضا لطفی از صدا و سیما

چند عکس از کنسرتی که من موفق به تهیه بلیط آن نشدم.

***

موسیقی،محمدرضالطفی نوازندبرجسته تار و موسیقیدان صاحب سبک ،بنا به دعوت رادیو ی جمهوری اسلامی ایران دیروز در میان استقبال مسئولان و مدیران شبکه هااز قسمت های مختلف رادیو بازدیدکرد.
به گزارش خانه موسیقی در این بازدید چندساعته لطفی از درجریان وضعیت کاری هنرمندان ،بویژه موسیقیدانان ونوازندگانی که با شبکه های مختلف صدا و سیما همکاری دارند قرار گرفت.

وی در مباحثی که با مدیران پیش آمد به اهمیت مساله جامعه شناسی موسیقی در دنیای امروز اشاره کرد و لزوم پرداختن به این موضوع علمی را در زمینه موسیقی ایران یادآور شد.

در این دیدار علاوه بر مدیران شبکه ها ،معاونت صدای جمهوری اسلمی نیز حضورداشت.

این در حالی است که  روند کنونی صدا و سیما یکی از موارد اختلاف موسیقیدانان و این رسانه است و اهالی موسیقی صدا و سیما را یکی از موارد عقب ماندگی هنر موسیقی در ایران میدانند .

***

شنیده ها و اخبار رسیده از عدم قطعیت اجرای گروه عارف خبر میدهند . بنا برا این گزارشها اقای مشکاتیان ضمن تحت تاثیر قرار گرفتن در مورد نوشته های سایتهای مختلف از عدم برگزاری این اجرا در شرایط کنونی خبر داده است .

***