X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 6 دی 1384 @ 12:37

هوشنگ جاوید :در موسیقی نه تعریفی بلکه تبیینی است

هوشنگ جاوید در باره مبحث "ضرورت تحول و نوسازی در موسیقی سنتی" گفت: در موسیقی زیبایی که هنوز وجهی از وجهات آن را نشناخته ایم و به ماهیت دقیق و درست آن پی برده نشده است، نیازی به تحول ندارد.


وی با اعلام این مطلب گفت: تحول در هنر موسیقی  را خود موسیقی نمی تواند ایجاد کند . این کار اهل دل می طلبد، اما متاسفانه ما مجنون عاشقی را که بتواند لیلا را تعریف کند، نداریم. درعین حال تحول در موسیقی تعریفی نیست، بلکه تبیینی است،  اما تبین کننده ای وجود ندارد!


هوشنگ جاوید با نفی این مقوله که موسیقی سنتی همزمان با عصر خویش پیش نرفته است، افزود: چه کسی می گوید موسیقی ما همزمان با زمان پیش نرفته است؟ رنگ های موسیقی حاصل چه دوره ای است؟ آثار شادروان صبا یا خیلی از هنرمندانی که حالا نیستند را نمی شود نادیده گرفت.


این پژوهشگر موسیقی با اشاره به اینکه طرح سوال هایی چون تحول ونوسازی در موسیقی ایرانی ناشی از دنباله رویی خودی های فرنگی مآب و اجنبی خواه است، ادامه داد: دور در موسیقی ایران، همان پویایی و تحول است، اما متاسفانه ما درعصر حاضر نه  آهنگساز مولف  داریم و نه گوش شنوا!


وی با رد مبحث حزن انگیز بودن موسیقی سنتی، اظهار کرد : چه کسی با ادله و برهان ثابت می کند که موسیقی سنتی  ایران حزن انگیز است. این موضوع ورد زبان عده ای جوجه انتلکتوال( روشنفکر مآب) بود که همین طور در ذهن جامعه جا داده شده است. اگر این حرف درست است یک رساله استادی محکم در این زمینه ارائه دهید که موسیقی ما حزن انگیز است .


هوشنگ جاوید با اشاره به اینکه نسل مولفین موسیقی منقرض شده اند، خاطر نشان کرد : یکی از دلایلی که موسیقی ایرانی به مانند شعر ما از فضاهای مدرن و تحولات عصر حاضر تاثیر نپذیرفته است، به علت منقرض شدن نسل مولف های موسیقی است. آن هایی که مدعی کار هستند، به جز تمرین روی تنظیم ها، کاری انجام نداده اند که بگوییم : انشائالله خیر است . همه شده اند آقای به اهتمام!!


این پژوهشگر با اشاره به اینکه  در موسیقی ایرانی چیزی فراتر از ادراک دخالت دارد، در قالب یک بیت شعر بیان کرد:
هزاران نقش برآرد زمانه و نبود
یکی چنان که در آیینه تصور ماست.


وی افزود: موسیقی از صداهای موجود در طبیعت آغاز می شود تا امواجی که گوش ما قادر به شنیدن آن نیست و خیال پردازان پهنه ادب تصویری از آن را ارائه داده اند : آواز پرجبرئیل! موسیقی موجودی ماورایی و ناملموس است